« werom

Gasteboek


Ids
27-01-2018 11:21:00
27-01-2018
Wérom heffe wei net un boek etc. krigen??
Barteld Post
20-01-2018 19:51:21
20-01-2018
Jammer dat er niks gjin muzyk op YouTube is fan Greidehert, maar ik fûn it geweldig!!!! Ik ha nog nooit sa iets moois sjoen in de gemeente Littenseradiel!!!!! Prachtig mooi muzyk en Prachtige beelden!


groetenis ût WJELSRYP vanselts!!!!!!!!😉
03-01-2018 19:18:09
03-01-2018
Goedendag
Zijn er nog kaarten te krijgen van : Groetnis ut wjelsryp
vr gr symen
01-01-2018 16:22:14
01-01-2018
Net de DVD zitten bekijken. Schitterend. Complimenten. Een waardig afscheid van een bijzondere gemeente.
31-12-2017 13:09:06
31-12-2017
In wat lette reaksje mar wie de musyk by de film super moai. Hjir mei genoegen nei harke👍👍
24-12-2017 18:41:23
24-12-2017
Goeie,

In moai kado die kaarten "Groetnis út"
Allinich ik mis in kaart fan Winsum, of ha ik in priis wûn?
21-12-2017 15:33:36
21-12-2017
Super , Tige slage !!!
13-12-2017 08:49:51
13-12-2017
Op 7 december bij de try-out geweest. Genoten, ontroerd en kippenvel !
11-12-2017 15:56:37
11-12-2017
Wy binne der foarige wike Tongerdei west. Ik fun it ge-wel-dig om it be tiiden kald fan te krijen. Machtig!!!
09-12-2017 23:51:32
09-12-2017
Een prachtige voorstelling.
09-12-2017 15:47:26
09-12-2017
Wolkom yn it gasteboek